[DRBD-user] Problems establishing replication after upgrade to recenty elrepo package

Ciaś, J. (Jakub) jakub.cias at ing.com
Wed May 20 11:50:05 CEST 2020


Hi DRBD Community,

I've just noticed that after recent DRBD upgrade to the newest elrepo package I'm unable to establish replication for a newly created 50G volume.
Everything worked fine before upgrade. Only Kernel and DRBD packages were upgraded, so I don't suspect any other change as a cause.
Other 64 volumes which were created previously are working and replicating without any problems. I can even disconnect and reconnect them at any time.
The issue is only for the new volume.
Is this a known regression or maybe something has changed in process of creating replication for recent version?
Any help/hint/workaround would be much appreciated.

Actions:

Node A: # drbdadm connect somevol
(result: volume on node A switches from StandAlone to Connecting)
Node B: # drbdadm connect --discard-my-data somevol
(result: volume on node B switches from AtandAlone to Connecting, and volume on node A immediately switches back to StandAlone)

Events:

(Node A)

drbdsetup events2 somevol
exists resource name: somevol role:Primary suspended:no
exists connection name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-a connection:StandAlone role:Unknown
exists device name:somevol volume:0 minor:225 disk:UpToDate client:no quorum:yes
exists peer-device name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b volume:0 replication:Off peer-disk:DUnknown peer-client:no resync-suspended:no
exists -
change connection name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b connection:Unconnected
change connection name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b connection:Connecting
change path name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b local:ipv4:10.y.y.y:16225 peer:ipv4:10.x.x.x:16225 established:yes
change connection name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b connection:Connected role:Secondary
change connection name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b connection:Disconnecting role:Unknown
change path name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b local:ipv4:10.y.y.y:16225 peer:ipv4:10.x.x.x:16225 established:no
change connection name:somevol peer-node-id:0 conn-name:node-b connection:StandAlone

(Node B)
[root at node-b NAS O66 ~]# drbdsetup events2 somevol
exists resource name:somevol role:Secondary suspended:no
exists connection name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a connection:StandAlone role:Unknown
exists device name:somevol volume:0 minor:225 disk:UpToDate client:no quorum:yes
exists peer-device name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a volume:0 replication:Off peer-disk:DUnknown peer-client:no resync-suspended:no
exists -
change connection name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a connection:Unconnected
change connection name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a connection:Connecting
change path name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a local:ipv4:10.x.x.x:16225 peer:ipv4:10.y.y.y:16225 established:yes
change connection name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a connection:Connected role:Primary
change connection name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a connection:Disconnecting role:Unknown
change device name:somevol volume:0 minor:225 disk:Consistent client:no quorum:yes
change device name:somevol volume:0 minor:225 disk:UpToDate client:no quorum:yes
change path name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a local:ipv4:10.x.x.x:16225 peer:ipv4:10.y.y.y:16225 established:no
change connection name:somevol peer-node-id:1 conn-name:node-a connection:StandAlone


System details:

2 storage nodes:
# hostnamectl
(...)
Operating System: Red Hat Enterprise Linux
   CPE OS Name: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7.8:GA:server
     Kernel: Linux 3.10.0-1127.el7.x86_64
  Architecture: x86-64

# rpm -qa | grep drbd
kmod-drbd90-9.0.22-2.el7_8.elrepo.x86_64
drbd90-utils-sysvinit-9.12.2-1.el7.elrepo.x86_64
drbd90-utils-9.12.2-1.el7.elrepo.x86_64

Resource for a volume (same definition on both nodes)
# cat /etc/drbd.d/somevol.res
resource somevol {
    protocol C;
    meta-disk internal;
    device /dev/drbd225;
    disk /dev/nasvg/somevol;
    on lx1712 { address 10.x.x.x:16225; }
    on lx1714 { address 10.y.y.y:16225; }
}


Pozdrawiam / Best Regards

Jakub Ciaś
Sr. DevOps Expert
Tech / Infra / IaaS / Intelligent Automation
M +48 667-974-987
E Jakub.Cias at ing.com<mailto:Jakub.Cias at ing.comservicespolska.pl>
[https://shp-app.pl.ing-ad/apps/mailsignature/Lists/Images/podpis_logo.png]
ING Services Polska
ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice
________________________________
Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.
---
The information in this electronic mail message is private and confidential, and only intended for the addressee. Should you receive this message by mistake, please contact the sender immediately. Any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited and illegal.ING Business Shared Services B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, VAT PL 526-319-58-54, działająca w Polsce w formie oddziału, pod firmą ING Business Shared Services B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice, NIP: 2050005130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702305.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.linbit.com/pipermail/drbd-user/attachments/20200520/feee4cb3/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 3483 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.linbit.com/pipermail/drbd-user/attachments/20200520/feee4cb3/attachment-0001.png>


More information about the drbd-user mailing list