<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div>This release adds some missing 1.15.0 functionality and new parameters for node restore.</div><div><br></div><div><font face="monospace">linstor-client 1.10.1<br>---------------------<br> * Added snapshot delete --nodes parameter<br> * Node list show optional eviction time<br> * Node restore added delete resources/snapshots options<br> * Resource group added adjust command<br></font></div><div><br></div><div><a href="https://pkg.linbit.com//downloads/linstor/linstor-client-1.10.1.tar.gz">https://pkg.linbit.com//downloads/linstor/linstor-client-1.10.1.tar.gz</a><font face="monospace"><br></font></div><div><font face="monospace"><br></font></div><div><font face="monospace">python-linstor 1.10.1<br>---------------------<br> * Added Resource.clone()<br> * Added snapshot-delete optional node_names list<br> * Added rscgrp adjust method<br> * Added node restore delete resources/snapshots option<br> * API 1.10.1 compat</font><br></div><div><font face="monospace"><br></font></div><div><a href="https://pkg.linbit.com//downloads/linstor/python-linstor-1.10.1.tar.gz">https://pkg.linbit.com//downloads/linstor/python-linstor-1.10.1.tar.gz</a><font face="monospace"><br></font></div><div><font face="monospace"><br></font></div><div><div>Linstor PPA:<br></div><div><div><a href="https://launchpad.net/~linbit/+archive/ubuntu/linbit-drbd9-stack" rel="noreferrer" target="_blank">https://launchpad.net/~linbit/+archive/ubuntu/linbit-drbd9-stack</a><br></div><div><br></div><div>Best regards,</div><div>Rene</div></div></div></div>