[DRBD-user] Proxmox drbd content is empty

Nikodem Grząbka nikodem.grzabka at eurozet.pl
Tue Jul 9 16:04:12 CEST 2019


Hi, 
I am using proxmox 5.4 and the latest version of drbd everything works fine, but as I come in with a drbd resource i want to display a list of hard drive of vm in content it's empty. 
Don't show list. 
What i'am doing wrong ? 

-- 
Nikodem Grząbka 
EUROZET 
ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa 
tel kom: +48 785 848 584 
mailto: nikodem.grzabka at eurozet.pl 
www.eurozet.pl 

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Eurozet Sp. z o.o. | Żurawia 8 00-503 Warszawa Polska | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , KRS: 0000014207 
NIP: 5260026186 | REGON: 010344559 | Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł 
Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, 
proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. 
Dziękujemy. Eurozet Sp. z o.o. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.linbit.com/pipermail/drbd-user/attachments/20190709/34c3c6f7/attachment.htm>


More information about the drbd-user mailing list