[DRBD-user] DRBD and LVM

Hracek, Petr petr.hracek at siemens.com
Mon Sep 29 09:13:22 CEST 2008

Note: "permalinks" may not be as permanent as we would like,
direct links of old sources may well be a few messages off.


Hello all,
 
I am a begginer with drbd and I've try to setup drbd on our two servers
but I could not do it?
 
I've some questions:
- we are using LVM2 technology and SLES10 SP2.
- If I would like to connect already existing partitions to drbd as (/opt, /var, /, /home, etc.)
it is neccessary to umounted them?
 
If I have Volume Group named as vgSystem, how can I connect already existing
Logical Volumes to the DRBD?
 
Thank you in advance
 
regards / S pozdravem
 
Ing. Petr Hráček
IT Services and Enterprise Communications
Developer
 
Bidláky 20, budova Mediahall
639 00 Brno
 
Tel.:  +420 533 337 267
Fax.: +420 533 337 252
mailto: petr.hracek at siemens.com <mailto:petr.hracek at siemens.com> 
www.isec-it.com <http://www.isec-it.com/> 
 
Společnost: iSEC - IT Services and Enterprise Communications s.r.o.
Sídlo: Brno, Bidláky 20, 639 00
Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, ve složce 54602. 
IČ: 27721710
 
POZOR!

Tento e-mail může obsahovat obchodní tajemství nebo jiné utajované a důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, oznamujeme Vám tímto, že je přísně zakázáno jej jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat nebo šířit. Neprodleně nás prosím informujte a tento e-mail zničte. Děkujeme za spolupráci.

 

Important Note!

This e-mail  may contain trade secrets or privileged, undisclosed or otherwise confidential information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.

 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.linbit.com/pipermail/drbd-user/attachments/20080929/a4c52b43/attachment.htm>


More information about the drbd-user mailing list