<div dir="ltr">Hello<div><br></div><div>Lately, I have updated drbd-utils 8.9.3 to 8.9.6 (with drbd-header).</div><div><br></div><div>I did not tested all command yet, no problem except <i>adjust</i> option.</div><div><br></div><div>At a glance in documents, in v8.9.6, there are some changes about &#39;path&#39; in connection, but I don&#39;t know how to use and what kind of parse error.</div><div><br></div><div>It works well <i>up</i> and <i>down</i> option.</div><div><br></div><div>Is there anything missing config property?</div><div><br></div><div>Below attatched resource file and error message.</div><div><br></div><div>Thanks</div><div><span style="font-size:14px">------------------------------</span><span style="font-size:14px">------------------------------</span><span style="font-size:14px">----</span><br></div><div><div><font face="monospace, monospace">[root@Cent_2 v9]# drbdadm adjust r0</font></div><div><font face="monospace, monospace">drbdsetup show r0:12: Parse error: &#39;host | net | skip | }&#39; expected,</font></div><div><font face="monospace, monospace"><span class="" style="white-space:pre">        </span>but got &#39;path&#39; (TK 281)</font></div><div><br></div><div><div>resource r0 {</div><div>    volume 0 {</div><div>        device /dev/drbd1;</div><div>        disk /dev/sdb1;</div><div>        meta-disk /dev/sdc1;</div><div>    }   </div><div><br></div><div>    on Cent_1 {</div><div>        address <a href="http://200.200.200.61:7789">200.200.200.61:7789</a>;</div><div>        node-id 1;</div><div>    }   </div><div><br></div><div>    on Cent_2 {</div><div>        address <a href="http://200.200.200.62:7789">200.200.200.62:7789</a>;</div><div>        node-id 2;</div><div>    }   </div><div><br></div><div>    connection {</div><div>        host Cent_1 port 7789;</div><div>        host Cent_2 port 7789;</div><div>        net {</div><div>            protocol C;</div><div>        }</div><div>    }   </div><div><br></div><div>    options {</div><div>        #auto-promote yes;</div><div>    }   </div><div><br></div><div>    handlers {</div><div>        #before-resync-target &quot;/root/work/before-resync.sh&quot;;</div><div>    }   </div><div><br></div><div>    net {</div><div>    }</div></div><div>}</div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><img src="cid:image001.png@01D0F522.B2A586F0"><br><div><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;background-image:initial;background-repeat:initial"><font face="verdana, sans-serif"><span style="font-size:10pt;color:black"><span lang="EN-US">기술연구소 </span><span lang="EN-US">                 Mobile : 010-4762-0519</span></span><span lang="EN-US" style="font-size:10.5pt;color:rgb(136,136,136)"></span></font></p><p style="margin:0cm 0cm 0pt"></p><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;background-image:initial;background-repeat:initial"><font face="verdana, sans-serif"><b><span style="font-size:10.5pt;color:black">박 경 민<span lang="EN-US"> 차장</span></span></b><span style="font-size:10pt;color:black"><span lang="EN-US">              kmpak</span></span><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;color:black">@<a href="http://mantech.co.kr/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">mantech.co.kr</a></span><span lang="EN-US" style="font-size:10.5pt;color:rgb(136,136,136)"></span></font></p><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:21px"><font color="#000000" face="verdana, sans-serif"><span style="font-size:8pt;line-height:16px">서울특별시 성동구 성수일로<span lang="EN-US">4</span>길<span lang="EN-US"> 25 </span>서울숲코오롱디지털타워<span lang="EN-US"> 12</span>층<span lang="EN-US"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:8pt;line-height:16px">      </span></font></p><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:21px"><font color="#000000" face="verdana, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:8pt;line-height:16px">Fax : 02-575-4858 / Tel : (02) 2136-6978 (978)</span></font></p><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:21px"><font color="#000000" face="verdana, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:8pt;line-height:16px"><span></span><span></span><img src="cid:image002.png@01D126A1.B8986400"><br></span></font></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div></div>